Udtalelse fra Radikale Venstres hovedbestyrelse

Nok er nok. Israel-Palæstina konflikten anno 2021

Israel-Palæstina konflikten kom igen i verdens søgelys da israelsk politi fjernede palæstinensiske demonstranter fra al-Aqsa Moskeen den 7. maj 2021. Som respons herpå sendte Hamas missiler mod Israel efter forinden at have sendt et ultimatum. Dette eskalerede urolighederne til væbnet kamp som har forårsaget hundredvis af civile døde, langt de fleste på palæstinensisk side på grund af Israels militære overlegenhed. Der er kun to grupper som vinder på denne tragedie; det er Hamas og den højrenationale israelske bosætterbevægelse og deres politiske støtter, da begge parters konfliktoptrappende politik legitimeres af den gensidige vold.

Konflikten mellem Israel og Palæstina drives af disse mørke kræfter på begge sider, men den næres i disse år først og fremmest af Israels helt uacceptable behandling af den palæstinensiske befolkning, herunder de ulovlige bosættelser med tvangsforflyttelse, ekspropriation af ejendom og ødelæggelse af civile installationer. Den israelske regerings behandling af den palæstinensiske befolkning betegnes nu fra flere sider som reel apartheid. Med den israelske fremfærd umuliggøres den eneste mulige og varige løsning på konflikten: En selvstændig stat til palæstinenserne.

Alvoren i den israelske regerings behandling af den palæstinensisk befolkning understreges også af, at den internationale straffedomstol i Haag (ICC) i marts i år besluttede, at der var rimelig grund til at undersøge Israel for krigsforbrydelser i Gaza og på den besatte Vestbred.

Det er på tide at det internationale samfund siger fra overfor denne systematiske forskelsbehandling af egne borgere og den uendelige krig mellem Israel og Hamas. Målet er dobbelt. Fredsforhandlingerne skal tilbage på sporet. Men indtil da har Israel ansvaret for at beskytte den palæstinensiske befolkning og sikre dem samme basale rettigheder som israelerne. Radikale Venstre opfordrer den danske regering til at søge enighed i EU om at lægge det nødvendige pres for at sikre begge dele, herunder søge enighed om europæisk boykot af de få finansielle virksomheder, der muliggør den israelske bosættelsespolitik.

Vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse den 29. maj 2021.

Vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse den 29. maj 2021.