Pressemeddelelse fra Sofie Carsten Nielsen

Fredag fortalte Morten Østergaard i et Facebook-opslag, at han har krænket yderligere tre kvinder udover Lotte Rod. Morten Østergaard fik i fortrolighed af ansatte chefer påtaler på vegne af de tre kvinder, som har oplevet uønsket seksuel kontakt fra den daværende politiske leder i festligt lag.
På den baggrund bad politisk leder, Sofie Carsten Nielsen, sekretariatschef, Lars Beer Nielsen, om en redegørelse for håndteringen af sagerne. Sekretariatschefen har udarbejdet redegørelsen med ekstern bistand.

Her til eftermiddag har Sofie Carsten Nielsen modtaget redegørelsen. Hun siger:

”Redegørelsen viser, at der i alle tilfælde er reageret på sagerne, og at de er forelagt den politiske leder med en reprimande. Sagerne er holdt fortroligt, og der er ikke orienteret bredere om dem. Manglen på retningslinjer har dog svækket håndteringen. Blandt andet har ikke alle klagere fået den tilbagemelding, de burde have fået. Det er ikke acceptabelt. Og herfra skal lyde den største beklagelse over, at de har haft de oplevelser, og at de ikke har fået en tilbagemelding.

Det undrer mig meget, at det trods gentagne sager ikke har været muligt at bringe sagerne videre, så der kunne drages yderligere konsekvens. Men det viser mig også, at det er en svær situation, sekretariatsledelsen har stået i uden retningslinjer for, hvordan en folkevalgt politisk leder kan sanktioneres i en sådan situation.”

Sofie Carsten Nielsen har valgt at handle på redegørelsen på følgende måde:

”Jeg har på baggrund af redegørelsen og med opbakning fra Radikale Venstres landsformandskab og forretningsudvalg besluttet, at sekretariatschefen får en advarsel for mangler i håndteringen, som han har taget til efterretning.

Samtidig har jeg besluttet, at vi som fælles partiledelse tager ansvar for, at vi opdaterer vores samværspolitik på en måde, så ansatte ledere fremover får retningslinjer og et større rum for at kunne agere i sådanne sager med inddragelse fra øvrig ledelse i folketingsgruppen og landsformandskabet.”

Om Morten Østergaards situation siger politiske leder, Sofie Carsten Nielsen:

”Morten Østergaard har valgt at sygemelde sig. Jeg vil tage stilling til hans situation, når han er tilbage fra sygemelding.”