Vi skal tænke nyt - sammen

Vi skal tænke nyt sammen for at løse klimakrisen

I januar lancerede Radikale Venstre Grønt Generationsråd for at inddrage borgerne i samtalen, problemerne og løsningerne på klimakrisen. For der er brug for, at vi tænker nyt, og sammen finder løsninger, hvis vi skal nå at vende udviklingen.  

Derfor vi vil også gerne høre din mening! 

 

Vi har brug for dig og dine ideer!

Har du måske lige den idé, som vi overser?

Så gå til tasterne i formularen her og lad os høre, hvad du mener. Vi sidder klar til at lytte, læse og lære.

Hvis vi tænker som vi plejer, og gør det samme som vi plejer
- så kan vi ikke forvente noget nyt.

Det gælder også klimapolitik. Vi kan ikke vende udviklingen uden også at tænke nyt. Og til det, vil vi gerne have dine input og ideer - også selvom du ellers er helt uenig med os. Klimakrisen påvirker os alle, og derfor mener vi, at alle skal have mulighed for at bidrage. 

Skriv dine input i formularen her.

Vi læser alle input igennem, og tager dem med i vores politiske overvejelser.

Alle inputs bliver desuden samlet og givet videre til Grønt Generationsråd, som vi har nedsat for at give borgerne en større stemme i klimadebatten. Læs mere om deres arbejde her.

 

 

 

 

 

Input fra jer:

#1

Biodiversiteten er virkelig under pres - også i Danmark. En løsning kunne være at sikre flere vilde naturarealer for at beskytte dem. 
- Alison, 29 år, Sorø

#4

Efter mere end 20 år med vindenergi må vi erkende at danskerne stadig er blandt dem med det største CO2 aftryk i verden i dag. Vores stigende energibehov står ikke til at blive ændret, og afgifter på flybilletter og tilskud til elbiler er reelt virkningsløse.

Jeg mener at det er på tide at vi ser virkeligheden i øjnene og vi (med De Radikale i spidsen) bør se på kernekraft, som en løsning til at skabe en markant reduktion af vores CO2 udslip.
- Troels, 49, København

#7

Største udfordring: 
Udledning af Metan, CO2 og andre klimagasser. Fældning af skov med henblik på at bruge det til brænsel i DK

Løsning: Indførelse af A-kraft i DK.
Hvis I absolut i kke kan se A-kraft som energikilde i DK, så tillad i det mindste at der må forskes, uden begrænsninger, i A-kraft i DK. Forsøg at ændre folks holdning til A-kraft, som for mange ikke er ændret på trods af ny teknologi. Mindsket satsning på Vind og især sol energi. Der bliver simpelhen ikke produceret nok energi pr. enhed som bliver sat op. Kapasitetfaktoren er simpelhen for dårlig.
- Tomas, 46, Odense

#10

Jeg ved ikke om det er DEN største, men transport er et stort problem. Selv hvis man vil transportere sig mere bæredygtigt, er det dyrt og besværligt. Man skal være en idealistisk "tree-hugger" for at tage 4 tog og en bus til London, på 36 timer og til mindst det dobbelte af hvad en flybillet koster.

Løsning: En kæmpe CO2-afgift ville hjælpe, både på transport, oliefyr og animalske fødevarer. Generelt er økonomiske incitamenter vejen frem, hvis de er gennemskuelige. Vi så med fedtskatten for ca 10 år siden, at det ikke virker, hvis det er for kompliceret.
For transport: højere benzinpris, meget højere dieselpris og lavere el-pris. Billigere togbilletter (og flere tog), og højere lufthavnsskatter. Økonomisk tilskud til at anskaffe el-bil, hvis man samtidig skrotter fossilbilen.
- Marie, 52, Ringsted

#2

Jeg mener, at landbruget og hele vores fødevareproduktion er en af de største udfordringer. Hvis vi vil bremse klimaforandringerne, er der ingen vej uden om at ændre på måden, vi skaffer mad på. Langt størstedelen af det globale landbrugsareal går til at holde vores husdyr og dyrke mad til vores husdyr i stedet for at dyrke (plantebaseret) mad til mennesker.
- Maja, 28, København

 

#5

Største udfordring: 
At langt størstedelen af verdens (og Danmarks) befolkning ikke er villige til at gå ned i levestandard for at lave en mikroskopisk forskel for miljøet.

Løsning:
Implementering af energikilder som giver os mulighed for at opretholde vores levestandard og samtidig er et grønnere alternativ til fossile brændstoffer, samtidig med at det ikke gør os afhængige af om solen skinner eller vinden blæser. På nuværende tidspunkt er dette en begrænset kategori hvorfor jeg opfordrer politikerne til at overveje atomkraft som en seriøs mellem -langsigtet løsning, samtidig med dette skal der allokeres penge til forskning i grøn energi som ikke er afhængig af vind eller sol.
- Jakob, 25, København

#8

Vores største udfordring er den overdrevne klimaangst der hersker i landet, især med hensyn til co2.
Problemet er ikke angsten, men den foreslåede løsning med vind og sol der slet ikke batter noget, medmindre vi skal plastre hele landet til, inklusive storbyerne med vindmøller og så virker de jo kun når det blæser.

Løsningen er ligetil, billigere i den lange ende og co2 fri, nemlig A-kraft i form af Thorium anlæg.
- Tore, 54, Odense

#11

Der er for stor udledning af CO2 ikke kun i Danmark men også globalt

Løsning: Indførelse af CO2-afgift, så det bliver billigere at leve grønt og dyrere at leve sort. Dette gøres ved at beskatte al CO2-udledning, så alle varer og aktiviteter, der indeholder fossile brændsler i enten materialet eller produktionen, bliver dyrere. Dette vil gøre det attraktivt for både forbrugere og virksomheder at træffe grønne valg. Det vil samtidig fremme den teknologiske udvikling af grønnere alternativer. Dele af indtægterne fra CO2-afgiften kan bruges på investeringer i den grønne omstilling, mens resten kan tilbagebetales som en klimabonus til befolkningen, så afgiften ikke er med til at øge uligheden. Klimaskatten skal helst indføres i EU, så det ikke påvirker danske virksomheders konkurrenceevne.
- Jasmin, 18, Esbjerg

#3

Største udfordring:
Plastik i havene og Co2 udledning. Selvom vi fjerner Danmark fra verdenskortet, vil koncentrationen i atmosfæren stadig stige, idet væksten i Indien og Kina er ca 8-9 gange Danmarks udledning. Eneste løsning, er at verdens lande skiften produktion af el til kernekraft. Der er ikke andre relle løsninger.
- Hans Erik, 53, Bagsværd

#6

Der er ikke en udfordring der er den største, da mange af klima problemerne hænger sammen, men en af de store ting er energiproduktion.

Løsninger, kig på bedre elteknologi, bedre batterier til alle ting, der bruger strøm. En løsning til elproduktionen er helt klart A-kraft f. eks. et Thoriumværk eller en af de andre nye og meget meget rene og miljøvenlig reaktortyper.
- Rasmus, 41, Korsør

#9

Hvor ligger den største udfordring i den globale klimaudvikling. Den største udfordring er nok at helheldsbilledet kan gå tabt. Udledning af klimagasser er et mangfoldigt problem med rigtig mange facetter. Energi og trafik er nogle af dem, men der er også byggeriet, industri, landbrug, og andre sektorer der direkte har indflydelse på udledning af de forskellige drivhusgasser, CO2, metan, lattergas, CFC, også videre. Teknologiudvikling er dyrt men ikke noget problem i sig selv. Det er den rette prioritering af midlerne derimod.

Løsning: En videns-baseret afvejet balancering af indsatsen under betingelse af at der skal altid skal være en samfundsmæssigt fordel i form af arbejdspladser, velfærd. Motivationen i alle samfundslag øges i retning af flere muligheder for bidrag til den grønne omstilling, måske drevet af eksport af grøn energi. Det kan være gavnlig at satse endnu mere på uddannelse, forskning, og yderligere støtte af samarbejde med udlandet. Især og netop med de nationer som har trukket håndbremsen. Flere programmer til udveksling af ressourcer og kompetencer, med lande, som befinder sig i en rivende industriel udvikling, ikke kun i form af bistand men snarere gensidig partnering.
- Martin, 50, Ballerup

#12

Største udfordringer: Grøn energi, klimatilpasning og affaldsgenanvendelse.

Løsninger: 
Grøn energi: Varmepumper, vindenergi, geotermi, solceller, strøm- og vandkraft.
Klimatilpasning: LAR, LUR, seperatkloakering og opdaterede og tidssvarende rensningsanlæg.
Affaldsgenanvendelse: Nytænkning og borgerinddragelse.
-Jørgen, 63, Helsingør

Grønt Generationsråd skal inddrage borgerne i beslutningerne 

Radikale Venstre har lanceret et Grønt Generationsråd for at bringe borgere og politik tættere sammen. Vi ønsker at gentænke den demokratiske samtale - ikke mindst om klimaet. Grønt Generationsråd består af 24 forskellige borgere, der sammen skal komme med forslag og ideer til, hvordan vi kan løse klimakrisen. Vi skal sammen finde nye løsninger, der løfter os ude af klimakrisen, men med bred opbakning, hvor alle har mulighed for at være med.

I en tid med terror, corona og kaos i USA er vi tilbøjelige til at glemme, at klimakrisen stadig er menneskehedens mest alvorlige krise. Den vil vi radikale nu give danskerne mulighed for at være med til at løse. Vi etablerer derfor et Grønt Generationsråd med unge og ældre, som på tværs af generationer skal hjælpe os med at forme fremtidens klimapolitik. Vi tror, at politik skal laves sammen med dem, det handler om.

Derfor håber vi, at vores Grønne Generationsråd kan blive en ny måde at løse problemer på, der samtidig kan bringe borgere og politikere tættere sammen. Man behøver ikke at stemme Radikale Venstre for at være en del af Grønt Generationsråd. Tværtimod er det hensigten, at Grønt Generationsråd skal afspejle forskelligheden i den danske befolkning, både når det kommer til politisk ståsted, uddannelse og køn.

Ved at oprette et Grønt Generationsråd udfordrer vi den måde, som politiske ideer er skruet sammen på i dag. Forhåbningen er, at vi får ny politisk inspiration til at løse de udfordringer, vi står overfor. Panelet skal udpege måder, hvorpå vi kan nå i mål med at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Grønt Generationsråd vil under processen lære om klimaudfordringerne, de mulige løsninger og vil så debattere og udforme anbefalinger på baggrund heraf.

Generationsrådets arbejde er åben for offentligheden og transparent, så flest muligt kan få et indblik og deltage i den demokratiske klimasamtale. Hele processen faciliteres af konsulentvirksomheden We Do Democracy for at sikre uvildighed og armslængde (https://www.wedodemocracy.dk/)

Men der er jo allerede nationalt borgerting, der skal arbejde med klima? Ja og det bakker vi op om. Men samtalen med danskerne skal også tages her i partiet og ude lokalt. Forandringen må begynde med os selv. Vi er overbevist om, at vi ikke har alle svarene selv, og derfor vil vi i dialog med jer om dem. For nok kender vi de teknologiske muligheder i den grønne omstilling, men hvordan griber vi de an på en måde, hvor vi samtaler både unge og ældre om forandringerne? Det tror vi kun, at I har svaret på og derfor inviterer vi nu et udsnit af danskerne til at deltage i den samtale.

 

Grønt Generationsråd vil bestå af 24 deltagere, heraf nogle yngre og nogle ældre - sådan at rådet spænder over flere generationer. Derfor er det ikke alle, der tilmelder sig, som vil komme med i rådet. Men vi vil sikre, at alle får mulighed for at deltage i rådets arbejde undervejs i processen. 

Borgerne er udtrukket ved lodtrækning på baggrund af relevante parametre (køn, alder, uddannelse). Borgersamlingen får viden fra eksperter og hører interessenter, og det er en faciliteret proces, hvor borgerne arbejder med værdier, temaer og mulige løsninger og ender med at skrive en række anbefalinger til Radikale Venstre. Radikale Venstre forpligter sig til at modtage borgerpanelets anbefalinger og diskutere dem men ikke på at implementere dem.

Konkret ønsker vi Generationsrådets hjælp til:

At forestille os, hvordan vi kan skabe en ambitiøs grøn omstilling, der reducerer Danmarks Co2-udledning med 70 pct. I 2030 og samtidig samler danskerne på tværs af generationer.”

Borgerne i rådet har til opgave at rådgive os i, hvordan vi bedst løse klimakrisen på tværs af generationer. Til gengæld vil Radikale Venstre støtte rådets arbejde og anbefalinger ved at:

  • Give det grønne generationsråd mandat til at udarbejde en uvildig anbefaling om det kernespørgsmål, som det er sat i verden for at arbejde med.
  • Sikre etableringen af en uafhængig ekspertgruppe, der skal bistå borgernes arbejde og sikre, at der inviteres uvildige og uafhængige ekspertrådgivere i løbet af Grønt Generationsråds arbejde.
  • Gøre omverdenen opmærksom på den indsats Grønt Generationsråds medlemmer har foretaget sig, samt sikre at flest mulige stemmer indgår i rådets arbejde.
  • Forpligte sig til at drøfte det grønne generationsråds anbefalinger i partiets Folketingsgruppe og i det omfang, det er muligt lade anbefalingerne være afsæt for gruppens politikudvikling.
  • Forpligte sig til at støtte op om og videregive borgernes anbefalinger troværdigt og uredigeret til offentligheden.
  • Redegøre for, hvordan anbefalingerne vil blive / er blevet fulgt/ikke fulgt.
  • Give en løbende status efter aflevering af anbefalinger samt af de politiske implementeringer.