Grøn betyder nu! - Radikale Venstre vil kæmpe for Grøn skat sammen med Venstre

Hvad er meningen?

Oven på den varmeste og vådeste vinter i mands minde, hvor vi igen har set klimaforandringernes meningsløse hærgen, har vi endelig vedtaget klimaloven. Men lov og mål gør det ikke alene. Vi skal handle. Derfor er Radikale Venstre og Venstre i dag blevet enige om sammen at kæmpe for Grøn Skat, der gør sort forbrug dyrere og grønt billigere.

Ved valget sidste år rejste danskerne sig og stemte på forandring. Grøn forandring. Danskerne viste, at de forventer, at Christiansborg tør se virkeligheden i øjnene – og handle før det er for sent. Et bredt flertal blev hurtigt enige om et nyt, fælles ambitiøst klimamål. Siden er det lysegrønne håb præget af sort stilstand.

Det er derfor, vi radikale igen og igen kræver grøn handling. Vi må ikke bruge en akut sundhedskrise som undskyldning for ikke at handle på vor tids største krise: Klimakrisen. Når det gælder, er vi i stand til at tage skæbnen i egne hænder. Lad os bringe al den beslutsomhed og handlekraft vi har set her ind i klimakampen.

Jeg er fast besluttet på at levere på det grønne håb, vi tændte ved valget sidste år. Derfor er jeg utrolig glad for, at Radikale Venstre og Venstre i dag har givet hinanden håndslag på, at der inden sommerferien skal træffes en principbeslutning om, at der skal indføres Grøn Skat i Danmark med en ensartet beskatning på CO2 og andre drivhusgasser. Så sort forbrug kan blive dyrere og grønt forbrug billigere.

Klimarådet har kaldt ensartet CO2-beskatning for den skarpeste kniv i klimaskuffen. Med dagens udmelding har vi sikret, at skuffen bliver åbnet, og vi lader flotte målsætninger følge af konkret handling.  

Der er sikkert mange, der vil forsøge at gøre det her til Christiansborg teater. For mig er det vigtige, at vi kan skabe rigtige løsninger på virkelighedens problemer. For mig og Radikale Venstre er det vigtigste, at vi får sat retningen mod et grønnere, friere og stærkere Danmark – og vi samarbejder med alle, der vil med – og vi samarbejder gerne så bredt som muligt for at gøre det til virkelighed. Det giver mening!

Og hvorfor stoppe her? Klimaforandringerne bremser vi aldrig alene. Så hvorfor ikke udstrække det grønne håb til resten af Europa? Genstarter vi Europa grønt – eller falder vi tilbage til sort stilstand? Også her har regeringen været nølende. Men lad os slå to fluer med et smæk og bruge de kommende europæiske topmøder henover sommeren til at lægge spor ud til en grøn genstart af Europa. For vi er Europa. Og vi bestemmer selv, hvordan fremtiden skal se ud.