Green Deal: EU tager fat på sin største udfordring

Vi er få uger fra, at EU kommissionen fremlægger sin klimalov. Der er selvfølgelig kun tale om et udkast, der så kan forventes at blive debatteret heftigt i parlamentet. Alle har holdninger til, hvad klimaloven skal indeholde, men sikkert er det, at kommissionen skal svare på, hvordan de forestiller sig at reducere EU’s CO2-udledning med hele 55 procent (ja) inden 2030.

Af Morten Helveg Petersen

Der skal ske store omvæltninger, og mit fokus er især på energiområdet, der står for størstedelen af udledningen af drivhusgasser i EU. Heldigvis er vi allerede begyndt at se resultatet af de seneste års arbejde for at integrere mere grøn energi. Nye tal viser, at CO2-udledningen fra Europas energisektor sidste år faldt med 12 procent. Samtidig steg mængden af vedvarende energi med hele 35 procent, og der er langt mere på vej.

PCI-listen: Et stort skridt i den grønne omstilling
Midt i februar stemte parlamentet klart ja til kommissionens liste over energiprojekter, der kan opnå støtte de kommende to år. PCI-listen (det står for projects of common interest) afstedkom en del debat, fordi listen desværre ikke var blottet for fossile energiprojekter. I Renew Europe var - og er - vi overbevist om, at den grønneste strategi var at godkende listen og så lægge pres på kommissionen for kun at tildele støtte til de grønne energiprojekter. Projekterne er nemlig ikke automatisk godkendt til støtte, fordi de står på listen. Igennem de seneste måneder har Renew presset kommissionen for at sikre det grønnest mulige udfald, og dagen før afstemningen gav det resultat, da klimakommissær Frans Timmermanns meldte ud, at kriteriet for at opnå støtte netop er, at energiprojekterne skal leve op til ambitionerne i Green Deal og overholde Paris-målsætningerne.

Heldigvis var et flertal i parlamentet enige med os, og listen blev godkendt. Det betyder, at vi kan tage et stort skridt i den grønne omstilling og få sat gang i en række grønne elektricitetsprojekter. Fx en energiø i Nordsøen, der er tiltænkt at levere strøm til Danmark, Tyskland og Holland. Det er blandt andet derfor, Dansk Energi har meldt ud, at der er grund til at glæde sig over vedtagelsen af PCI-listen.

Samtidig er vi i ITRE-udvalget (udvalget for industri, forskning og energi) i fuld gang med at ændre de grundlæggende kriterier for den næste PCI-liste, så vi sikrer, at den er i overensstemmelse med Green Deal og Paris-målsætningerne. Vi har foreløbig vedtaget en resolution for at få ændret de såkaldte TEN-E-kriterier, der danner grundlaget for, hvordan kommissionen udvælger energiprojekter. Resolutionen beder kommissionen om at komme med et udspil i løbet af 2020, og den er sat til afstemning i parlamentet 11. marts.

Ærgerlig over den danske regering
Green Deal bliver et omfattende forløb over de næste mange år. Der kommer udspil om alt fra biodiversitet og kemikaliestrategi til lovgivning om batterier. Vi taler om omstilling af hele økonomier, og Europa skal gå forrest.
Naturligvis bliver denne kolossale omstilling ikke gratis, og derfor ærgrer det mig, at den danske regering stædigt fastholder, at EU-bidraget skal forblive på samme lave niveau. Lad os i stedet tage arbejdshandskerne på og tage fat på det, man roligt kan kalde vores generations største opgave. Fremtiden vil takke os for det.