EU fungerer stadig - men enegangen hersker

Ligesom de fleste andre dele af samfundet, er også EU-systemet vingeskudt på grund af Corona-pandemien. Alligevel fungerer vigtige dele af EU stadig, hvilket er vigtigt under en krise som denne.

Af Morten Helveg og Karen Melchior

Europa-Parlamentet er lukket ned, og alle medarbejdere arbejder hjemmefra. Vigtige udvalgsmøder om klimaet og den aktuelle flygtningesituation er udskudt på ubestemt tid.

Det betyder ikke, at arbejdet er lukket ned. Vi samarbejder med Folketingsgruppen hjemme og bidrager med information om Europa-Parlamentetsarbejde og forslag. Europa Parlamentet kommer til at behandle Kommissionens forslag, men formentligt ved debat og afstemning hjemmefra. Det er vores mandat og pligt at gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe Europa med at overvinde denne krise, så arbejdet skal fortsætte så vidt, det er muligt.

Det siger sig selv, at det indtil videre er alle mand på dæk for at begrænse pandemien, minimere antallet af ofre og støtte mennesker i sundhedssektoren. Efter dette vil den største bekymring være, hvordan man skal tackle de enorme økonomiske konsekvenser af pandemien.

Europa-Parlamentet har en række opgaver under håndteringen af Corona-pandemien: Fastholde de demokratiske strukturer, så autoritære bevægelser og partier ikke får fodfæste. Sikre politisk koordination på tværs af medlemslandene. Være med til at godkende Kommissionens hjælpepakke til europæiske borgere og virksomheder. Endelig se på hvordan vi kan forbedre det europæiske samarbejde inden den næste krise.

Kriser har en tendens til at styrke den udøvende magt, hvilket er nødvendigt for krisestyring. I sagens natur vil demokratisk kontrol, balancer og processer være under pres. Et sundt demokrati kan vende tilbage til normale tilstande, men i et svagt demokrati kan autoritære kræfter få overhånd. Derfor er Europa-Parlamentets demokratiske rolle særligt vigtig i den kommende tid - lad os sørge for, at denne situation kun er et bump på vejen mod et grønnere og friere Europa.

Vi forventer, at Rådet vil godkende Kommissionens Corona-hjælpepakke efter den 26. marts. Europa-Parlamentet skal også godkende hjælpepakken og derfor stemme om det. I betragtning af risikoen for at sprede virussen, bliver der lige nu arbejdet på højtryk for at finde alternative måder at organisere et plenarmøde i Europa-Parlamentet på, så vi i den kommende tid kan vedtage alle de nødvendige foranstaltninger. Koordinatorerne (herunder Karen) fra vores politiske gruppe, Renew Europe, gransker nu Kommissionens forslag for at se, om vi har yderligere forslag at byde ind med, også for at forberede potentielt lovgivningsarbejde.Renew Europe har i øvrigt nedsat en Task Force bestående af nøglepersoner fra gruppen, der skal koordinere vores gruppes indsats.

Renew Europe’s Covid-19 Taskforce har som mål:

- at overvåge udviklingen i denne sundheds- og socioøkonomiske krise
- at fremsætte forslag om foranstaltninger, der kunne træffes

Men arbejdet i parlamentet kan ikke stå alene. Medlemslandene skal koordinere deres indsats. Vi har siden sidste uge kunnet se, hvordan flere og flere EU-lande tager drastiske skridt for at beskytte deres befolkninger. Desværre har der ikke altid været klar kommunikation eller koordination mellem landene om, hvornår de enkelte skridt blev taget. Det har bidraget til usikkerhed omkring vores regeringers tiltag, som ikke har hjulpet på tillid og efterlevelse af råd og påbud.

Vi skal samarbejde mere om forskning. Samarbejde om udvikling og udveksling af medicinsk udstyr, af medicin, af testudstyr. Kommissionen har allerede stablet en fælles indkøbsindsats på benene, så vi koordinere vores indkøb og ikke konkurrere med hinanden om det hårdt tiltrængte medicinske materiel.

I stedet ser vi Frankrig og Tyskland angiveligt forsøge at hindre, at medicinsk udstyr bliver eksporteret ud af landene. Grundlæggerne af det indre marked vender det simpelthen ryggen, når det ikke gavner dem selv. Da Italien bad om hjælp til sit nødlidende hospitalsvæsen, var EU-landene tavse - til gengæld svarede Kina. Tyskland har dog sidenhen valgt at sende 28.000 ansigtsmasker afsted til italienerne.

Krisehåndteringen viser, at vi har brug for mere samarbejde, ikke mindre. Samarbejde og koordination styrker de enkelte lande, når de har allermest brug for det. Ligesom så meget andet kan heller ikke sundhedspolitik kun tænkes nationalt, men skal tænkes europæisk og internationalt.