Danmark på sporet

Danmark på sporet
En samlet plan for grøn, økonomisk ansvarlighed

Vi skal have Danmark på sporet efter, at corona-krisen har ramt os og hele verden. Det kræver en samlet plan, som er både grøn og økonomisk ansvarlig, så vi har sikkerhed for, at vi kan løse de store problemer foran os.

Det er velkendt, at Radikale Venstre er garanten for en ansvarlig økonomisk politik. Vi har stået bag flere af de økonomiske planer, som i de seneste årtier har skabt sikkerhed for en sund økonomisk udvikling i Danmark. Men den tid er forbi, hvor en økonomisk plan kan handle om økonomien alene. Klimakrisen kræver, at vi tænker den grønne omstilling ind i vores økonomiske planer.

Desværre har vi hverken set en økonomisk plan eller en klimaplan fra regeringen. Det kan ikke blive ved med at gå. Derfor foreslår Radikale Venstre, at alle brikkerne lægges på bordet i en samlet plan, der skal få Danmark på sporet efter et forår, hvor dansk økonomi fik et historisk tilbageslag.

Og vi efterlyser, at regeringen fremlægger samlet og grøn plan for dansk økonomi frem mod år 2025, så vi ved på hvilket grundlag, vi forhandler de store investeringer og velfærdsprioriteringer. Vi har brug for en plan der sikrer en fortsat robust økonomi og som samtidig tager klima og den grønne omstilling alvorligt. En plan der kan samle bred opbakning blandt Folketingets partier. Vi har brugt pengene i fællesskab. Nu skal vi sørge for at dansk økonomi bliver grøn og holdbar – i fællesskab.

Der er brug for en konkret plan, der giver tryghed for, at der er:

• Kontrol over klimakrisen

• Råd til både klima og velfærd.

• Mennesker til alle jobs i både det private og offentlige.

Kontrol over klimakrisen

Et bredt flertal i Folketinget bakkede op om Klimaloven og en målsætning om 70 pct. CO2-reduktion i 2030.
Men målsætninger implementerer ikke sig selv, og seneste basisfremskrivning peger på, at vi i fravær af yderligere tiltag, kun vil nå 43 pct. reduktion i 2025 og 48 pct. i 2030.

Det er på tide med en plan, som konkret skitserer vejen til 2030-målsætningen, herunder med en mellemtid i 2025 med en konkret reduktionsmålsætning, som Radikale Venstre foreslår sættes til 54 pct., der er halvdelen af vejen mod målet om 70 procent CO2-reduktion.

Råd til klima og velfærd

En samlet plan må naturligvis fastholde, at der skal være balance mellem udgifter og indtægter i 2025.

Forårets økonomiske tilbageslag har reduceret råderummet og regeringen foreslår derfor finanspolitiske lempelser via øgede underskud frem til 2025, og lægger op til, at det skal disponeres til øget velfærd og offentlige investeringer. Men der er ingen plan for grøn omstilling frem til 2025, og imens truer nye underskud i tiden efter 2025.

Med det nuværende råderum kan det blive svært at finde plads til både at udbygge velfærden og til initiativer, hvor vi når vores klimamål. Der er brug for en 2025-reformplan, hvis der skal være sikkerhed for, at der er plads til at indfri vores ambitioner på velfærds- og klimaområdet.

En samlet plan må derfor både sikre balance i 2025 og råderum til velfærd og varige udgifter til grøn omstilling.

I en krisesituation – som den vi er inde i nu - skal den offentlige økonomi bidrage til at stabilisere udviklingen. Derfor giver det god mening, at regeringen lægger op til en ekspansiv finanspolitik, som gør sit til at holde gang i økonomien. Der er imidlertid brug for, at vi løfter blikket og allerede nu tænker længere frem. Der er brug for en konkret plan, som viser vejen til en stærk dansk økonomi på den anden side af krisen.

Som enhver god reformplan er det en grundlæggende forudsætning, at ingen regninger overlades til fremtidige generationer. Udover klimaområdet, gælder det også de offentlige finanser, hvor forståelsespapirets målsætning om strukturel balance i 2025 og 2030 skal overholdes, og finanspolitikken skal være holdbar på længere sigt.

Radikale Venstre er klar til at lempe finanspolitikken, hvis den samlede plan anviser, hvordan de politiske ambitioner i 2025 kan indfries via et grønt råderum ved siden af den øgede velfærd.

Mennesker nok til private og offentlige jobs

Frem mod 2025 vil antallet af faglærte på det danske arbejdsmarked falde med over 40.000 personer (Kilde: DREAM’s seneste fremskrivning). Regeringens forslag om tidlig pension, som giver over 20.000 faglærte ret til tidlig tilbagetrækning i 2025, forværrer blot dette problem. Hvis det i dag er svært at finde en håndværker, så bare vent til 2025.

Manglen på arbejdskraft vil også gøre det sværere at rekruttere personale til kerneopgaverne i velfærdssektoren. Allerede i dag har vi svært ved at finde SOSU’er, sygeplejersker og pædagoger. I Beskæftigelsesministeriets rekrutteringsundersøgelser (marts-maj 2020) var der 2.040 forgæves forsøg på at finde en SOSU’ere, 650 forgæves forsøg på at finde en pædagog eller pædagog medhjælper og 260 forgæves forsøg på at finde en sygeplejerske. De rekrutteringsudfordringer bliver kun værre i fremtiden og forslaget om tidlig pension som risikerer at trække et stort antal SOSU’er, sygeplejersker og pædagoger ud af arbejdsmarkedet.

Selv om balance på de offentlige finanser ifølge de seneste fremskrivninger er inden for rækkevidde i 2025, er udfordringerne større ift. 2030. Det skylder vi at håndtere, hvis vi skal sikre, at vores børn og unge vokser op til gode jobmuligheder, et stærkt velfærdssamfund og et grønt Danmark.

Derfor foreslår Radikale Venstre, at målet er at øge beskæftigelsen varigt i Danmark med 10.000 personer i 2025. Det vil gøre en samlet grøn og økonomisk plan i stand til at bringe Danmark på sporet i den grønne omstilling, skabe grundlag for øget velfærd og undgå mangel på mennesker til jobs i såvel den private og offentlige sektor.