Tag et skridt fremad. Bliv medlem.

Fremtiden ikke er givet. Den skaber vi sammen. Selvfølgelig kan vi sammen gøre i morgen bedre end i går. Tør vi, så kan vi.

Vil du være med i kampen for et grønnere, friere og stærkere Danmark, så bliv medlem af Radikale Venstre.

Som medlem gør du en forskel også uden for stemmeboksen. Du bliver en del af et fællesskab af radikale ildsjæle landet over. Medlemmerne er Radikale Venstres livsnerve og giver uundværlige inputs til vores arbejde og udvikling.

Tilbud til nye medlemmer:
Som nyt medlem koster et medlemskab 100.- i kvartalet.
F.eks. vil det koste 300.- fra 1. april og året ud,  200.-  fra 1. juli og året ud, 100.- fra 1. oktober og året ud.

Fra næste kalenderår vil du blive opkrævet det almindelige kontingentsats i januar. Find satsen for din kommune her.

 

MELD DIG IND HER

 

Ofte stillede spørgsmål om medlemskab

Medlemskabet koster 100.- i kvartalet resten af dette indeværende år (2021). F.eks. vil det koste 300.- fra 1. april og året ud,  200.-  fra 1. juli og året ud, 100.- fra 1. oktober og året ud.

 

Herefter vil du blive opkrævet det almindelige kontingentsats i januar 2022.  Find satsen for din kommune her.

Som medlem får du en unik mulighed for at præge Radikale Venstres politik og udvikling. Du kan fx melde dig ind i partiets udvalg og være med til at udforme politiske programmer sammen med andre medlemmer, eksperter og politikere. Du kan deltage i events og arrangementer i din lokale forening og være med til at bestemme, hvem Radikale Venstres kandidater til kommunalbestyrelser, regionsråd og Folketing skal være. Du kan være med på Radikale Venstres landsmøde og stemme om resolutioner, om hvem der skal være landsformand, europaparlamentskandidater og meget mere. Du kan deltage i den interne debat om den politik, Radikale Venstre fører, på medlemsnetværket, i din kommuneforening og til medlemsarrangementer.

Og du kan stille op og blive valgt til din forenings bestyrelse, Landsforbundets hovedbestyrelse og andre tillidsposter.

Samtidig modtager du som medlem selvfølgelig også Radikale Venstres medlemsblad og nyhedsbrev. Endelig er du som medlem med til at støtte Radikale Venstres arbejde økonomisk via dit kontingent.

Nej. Som medlem af Radikale Venstre er du altid med til at gøre en forskel, uanset om du er aktiv eller passiv. Medlemmer af Radikale Venstre har en unik chance for at være aktiv og få indflydelse på partiets udvikling og politik. Det siges ofte, at Radikale Venstre er den organisation i Danmark, hvor vejen til indflydelse er kortest. Men det er på ingen måde et krav eller en forventning, at du som medlem også afsætter tid til at lægge en aktiv indsats for partiet. Hvis det er det, der passer dine behov bedst, kan du sagtens være medlem uden at deltage i møder og arrangementer.

Når du betaler dit årlige medlemskontingent til Radikale Venstre, går dine penge til mange forskellige aktiviteter, som gør, at Radikale Venstre kan blive ved med at være et levende parti. Dit kontingent er således med til at betale for, at vi hele tiden kan udvikle ny politik, lokalt og nationalt, at vi kan føre kampagner med annoncering, foldere og plakater, at vi kan afholde arrangementer og events for medlemmerne, udgive vores digitale medlemsblad, at vi hele tiden er opdaterede på vores hjemmeside og sociale medier samt meget, meget mere. Dit kontingent bliver delt op i to omtrent lige store bider. Den ene halvdel går til Radikale Venstres landsforbund, den anden går til din lokale kommuneforening. På den måde er dit kontingent også med til at sørge for en stærk, lokal tilstedeværelse for Radikale Venstre og vores kandidater til folketings- og kommunalvalg.

For Radikale Venstre er medlemmerne livsnerven. Det er medlemmerne, som er med til at udvikle og forny partiets politik og ideer, fortælle om dem ude i landet, og som er med til at give vores folkevalgte politikere uundværlige inputs, kritik og lokal forankring. Det er medlemmerne, der er Radikale Venstre.

Nej. Alle kan blive medlem af Radikale Venstre. Vi er et parti med højt til loftet og en lang tradition for debat, meningsudvekslinger og plads til uenighed og forskellighed. Så der er altså intet krav om, at du skal være enig i alt. Tværtimod. Mange melder sig ind for at være med til at præge politikken i den retning, de mener, er den rette. Hvis du støtter op om at fremme radikale værdier og indflydelse, så er Radikale Venstre det rette sted for dig.

Så tag fat i os på radikale@radikale.dk eller spørg os i chatten - den runde boble du finder i nederste højre hjørne af skærmen.