HVORDAN BRINGER VI DANMARK FREMAD?

De friheder og muligheder vi har i dag, er skabt af vores forgængeres handlinger og mod. Men hvilket Danmark øn­s­ker vi at give videre til vores børn og børnebørn?

Vi kæmper for et grønnere, friere og stærkere Danmark. For vi tror på, at vejen til fremtiden er brolagt med ud­dannelse, grøn omstilling og en økonomisk politik, der giver overskud til konstant at videre­ud­vikle, det Dan­mark vi elsker. 

Ruller vi ærmerne op fremfor at melde hus forbi. Tager vi hinanden i hånden frem ­­for at knytte næven. Løfter vi blikket, frem for at lukke øjnene for virkelighedens pro­ble­mer. Så kan vi skabe præcis det Danmark, vi ønsker for os selv, vores børn og deres børn.

I Danmark ved vi, at det er vigtigt at få en uddannelse for at skabe sig et godt liv.

Uddannelse er mere end bare vejen til et job. Uddannelse har værdi i sig selv. Det skulle man tro, der var bred enighed om.

Alligevel har man siden 2016 behandlet uddannelse som en brønd man kunne hente ressourcer i, når man lige stod og manglede på andre områder. Sådan gik det til, at vi fik et uddannelsesloft.

Det har gjort os til et fattigere samfund. Og det er den helt forkerte vej at gå i en verden, hvor vi har stadigt mere brug for den rigdom, ud­dannelse kan give os.

Derfor drømmer vi om et Danmark, hvor uddannelse ikke er noget, vi dræner, men noget vi sammen værner om.

Noget vi lader vores unge vælge af lyst og ikke efter kalkyle. Og noget vi gør det muligt for alle at få del i. Over hele landet. Gennem hele livet.

 

Vi vil kæmpe for at alle har adgang til gode uddannelser

Vi vil stoppe de årlige 2 pct.-besparelser på uddannelserne, som giver færre lærere til eleverne, og som især går ud over de små uddannelser i landdistrikterne.

Vi vil give alle unge et tilbud om ungdomsuddannelse i nærheden af, hvor de bor – ved at sikre ressourcerne til det og ved at give regionsrådene indflydelse på den geografiske uddannelsesdækning.

Vi vil oprette flere studiepladser på de videregående uddannelser uden for de fire største byer. Mindst halvdelen af nye studiepladser på de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser skal oprettes her.

Vil vi give alle mulighed for at uddanne sig gennem hele livet

Vi vil give alle danskere en uddannelseskonto og reel mulighed for at uddanne sig undervejs i livet. Man indbetaler til kontoen, ligesom man indbetaler penge til ferie, og man kan frit bruge pengene på at uddanne sig – i det gratis uddannelsessystem eller i det private, med eller uden SU.

Vi vil give studerende adgang til nogle år på arbejdsmarkedet efter en bacheloruddannelse. Det skal være muligt at tage sin kandidatuddannelse på deltid, og man skal ikke miste retten til at vende tilbage til sit studie efter nogle år på arbejdsmarkedet.

Vi vil fjerne uddannelsesloftet, som gør det vanskeligt at udvikle sig og skabe sig nye muligheder i livet.

Vi vil gøre nysgerrighed og fordybelse til de bærende søjler på uddannelserne

Vi vil give alle gymnasier lov til at droppe karaktererne i 1.g. og igangsætte forsøg med færre karakterer i 2.g. og 3.g. Så nysgerrighed og fordybelse kan få mere plads.

Vi vil skabe et nyt optagesystem, som fremmer de høje ambitioner, men uden at ensrette. Derfor skal karakterer betyde mindre og nye optageformer indføres på de videregående uddannelser.

Vi vil give de studerende på videregående uddannelser mere tid med kvalificerede undervisere og forskere – ikke kun til forelæsninger, men også feedback og holdundervisning. Det kræver investeringer fremfor besparelser. 

Vi vil sikre plads til dannelse, oplysning og kreativitet i vores samfund

Vi vil sikre at alle får adgang til et levende og rigt kulturliv, der gør os klogere på os selv og hinanden. Derfor vil vi afskaffe de systematiske besparelser på kulturområdet, og arbejde for, at kulturlivet får friheden tilbage til udvikle, inspirere og provokere os – i sikker armslængde fra politiske indgreb.

Vi vil styrke folkeoplysningen, højskolerne og de frie institutioner, der holder vores demokratiske idealer i hævd. Det omfatter også vores Public Service-medier, som skal styrkes markant, og som ikke blot skal levere nyheder på radio og tv, men som også skal kunne skabe debat, formidle kunst og kultur og binde os sammen som aktive og oplyste borgere i vores demokrati.

Er du bange for, at vi ikke gør nok for at bekæmpe klimaforandringerne, og at vores børn kommer til at betale prisen? Så er du ikke alene. Ovenpå den varmeste sommer, vi nogensinde har målt, må klimaforandringernes alvor være gået op for alle. Også for dem, der stadig tvivler på, om forandringerne er menneskeskab­te.

Vi er stolte af Danmarks grønne omstilling. Og vi har en stor andel i, at vi om få år har et rent Danmark på grøn energi.

Da vi for årtier siden turde drømme stort og sætte kursen mod en 100 pct. grøn energisektor, rystede mange på hovedet. Med energiforligene fra 2012 og 2018 når vi i mål.

Nu er tiden kommet til næste skridt. Vi drømmer om et Danmark med et giftfrit landbrug, der leverer god og grøn mad til Danmark og resten af verden. Et dansk landbrug der bliver sundt igen. Både økonomisk og i forhold til klimaet og vores natur. Og vi drømmer om en grøn transport, hvor vi erstatter alle de forurenende biler med alternative grønne transportformer.   

Lad os hæve den grønne overligger. Og skabe et grønt Danmark, der igen leder verden.

 

Vi vil gøre bilparken grøn

Vi vil have at elbiler og andre biltyper på vedvarende energi skal være det oplagte valg for mange flere og sikre, at vi når 1 mio. elbiler i 2030. Vi vil lave en gennemgribende ændring af den danske registreringsafgift til en teknisk afgift, hvor bilerne beskattes efter deres CO2-belastning.

Vi vil stoppe salget af nye benzin- og dieselbiler i 2025. Det skal ske gennem beslutning om dette i EU og ved at forberede de danske forbrugere på omstillingen. Målet er, at ingen nye biler i EU skal have en forbrændingsmotor i 2030.

Vi vil have en plan for at få alle offentlige køretøjer til at køre på vedvarende energi, så busser, skraldebiler og hjemmepleje stopper med at køre rundt og forurene.

Vi vil skabe en klimabalance mellem landbrug og natur

Vi vil udtage 1/3 af de nuværende marker fra dyrkning inden 2050. Til gavn for klimaet, naturen, og biodiversiteten. De resterende 2/3 landbrugsjord skal udvikles til i 2050 at være et giftfrit, klimavenligt og cirkulært landbrug, der fremstiller gode, grønne og sunde fødevarer.

Vi vil gøre det nemt og attraktivt for landmænd at give naturen gode forhold, bl.a. gennem tilskud til lærkepletter og naturstriber.

Vi vil værne om dansk landbrugs styrker: økologi og højkvalitetsprodukter.

Vi vil bygge bæredygtigt

Vi vil fremme, at der bygges mere i træ, fordi træ ikke skader klimaet nær så meget som fx beton. Det vil også føre til, at flere træer plantes, og træer binder CO2.

Vi vil genanvende al beton. Cementproduktion alene står for ca. 5% af de menneskeskabte CO2-udledninger. Derfor vil vi kræve, at genanvendt beton, hvor det er muligt, skal erstatte ny beton i nybyggeri.

Vi vil have cirkulært byggeri, hvor langt flere byggematerialer genbruges. Vi vil indføre i bygningsreglementet, at der skal ske en ressource-screening inden bygninger nedrives, og vi vil fremme, at genanvendte byggematerialer certificeres, så det er trygt at bruges dem igen.

 Vi vil holde fast i de høje ambitioner for klimaets skyld

Hæve ambitionerne for Danmarks samlede CO2-reduktion, så vi opnår en reduktion på 60 pct. i 2030.

Sikre, at Danmark i 2030 har både 100 pct. grøn strøm og varme, så det er grøn energi, du bruger, uanset om du tænder for stikkontakten eller radiatoren.

Det er sjældent, at man kan drikke rent vand uden giftstoffer fra hanen. Det kan vi i Danmark.

Vi må aldrig blive et land, hvor vi er nødt til at drikke vand fra flaske.

Eller et land, hvor vi må overveje om den mad vi spiser, og det tøj, vi går i, er fuld af kemikalier. Om den luft, vi indånder på cyklen, er ren.

Vi regner med, at der er styr på tingene i Danmark. Sådan er det bare ikke altid. Stadig flere historier om forurenede drikke­vandsboringer dukker op. Og over 3.000 danskere dør for tidligt hvert år som følge af luftforurening.   

Vi vil et grønnere Danmark. Vi vil af med den forurenende transport i vores store byer. Og vi vil udvikle vores natur.

Dårlig landbrugsjord skal blive til god natur, der får plads til at vokse sig større, rigere og mere levende.

Vi vil altid have rent vand i hanerne og ren luft omkring os

Vi vil gennemføre en drikkevandshandlingsplan, så der ikke sprøjtes ovenpå vores drikkevand. Og så vi tjekker vores vand for de skadelige stoffer, vi ved, der er blevet brugt i landbruget.

Vi vil indføre renluft-zoner, så der er færre skadelige stoffer i luften lige der, hvor der er mange mennesker.

Vi vil fremme elbiler og andre biltyper på vedvarende energi, så både klimaet og luften omkring bilerne bliver renere.

Vi vil sikre at Danmark også fremover har vild natur og uspolerede kyster

Vi vil oprette 10 nye nationalparker, så naturen får sammenhængende områder til fri udfoldelse.

Vi vil holde de danske kyster fri for byggeri, så de uspolerede kyster forbliver et gode, som alle har adgang til. 

Vi vil genanvende og blive et land uden affald

Vi vil genanvende al affald. Vi vil stoppe, at der bygges nye forbrændings­værker i Danmark og i stedet hæve målene for genanvendelse af affald gradvist, så vi opnår, at 100 pct. af vores affald konverteres til nye ressourcer i 2050.

Vi vil iværksætte en plasthandlingsplan. Som første skridt skal max 3 typer af emballage-plastik være tilladt. Det gør genanvendelse lettere. På sigt skal al plastik genanvendes.

Vi vil bekæmpe affald i naturen ved at indføre pant på flere produkter.

Vi vil gøre det lettere for virksomheder at genanvende ressourcer. En taskforce for cirkulær økonomi skal rydde op i uhensigtsmæssig lovgivning og inspirere virksomheder til øget genanvendelse.

Vi kender alle øllen fra Carlsberg, pumperne fra Grundfos, medicinen fra Novo og vindmøllerne fra Vestas. Alle som en er de undfanget i visionære danske hoveder, forædlet af dygtige danske hænder og mangfoldiggjort globalt med stor succes. Nu er tiden kommet til at udvikle næste generation af globale, danske vindervirksomheder.

Det kræver, at vi har uddannelser af høj kvalitet, som er tilgængelige for alle, og som giver men­nes­ker mulig­he­der. Det kræver, at vi gør mere for dem, der skaber ny værdi for Danmark: Vores iværk­sættere. Og det kræver, at vi er mennesker nok på arbejdsmarkedet til at bringe Danmark fremad.

Engang bøvlede vi med handelsbalance, statsgæld og uoverstigelige offentlige underskud. Nu er problemet et andet: Vi er ikke nok til at løfte opgaverne. Før frygtede vi den stigende arbejdsløshed ville koste os jobbet. Nu frygter mange, at arbejdet vokser os over hovedet.

Det kan vi som samfund ikke holde til. Derfor skal vi skaffe de mennesker, Danmark har brug for. Så der er læger, SOSU’er og pædagoger nok til at skabe den velfærd, vi har brug for. Og så vores virksomheder kan fortsætte med at præge verden og sørge for, at flere får del i den økonomiske fremgang.   

Virksomhederne har for længst set mulighederne i FN’s verdensmål, som en gigantisk mulighed for at leve godt af at gøre godt, når hele verdens udviklingsplan skal gøres til virkelighed. Det arbejde skal have hele samfundet bag sig.

Vi vil investere i dem, der skal skabe fremtidens Danmark

Vi vil afsætte 1 mia. kr. ekstra hvert år – en fremtidsmilliard – til at investere massivt i uddannelse, så hver generation bliver bedre uddannet og får flere muligheder.

Vi vil give bedre vilkår og afsætte flere midler til forskning, særligt den frie forskning, som danner grundlag for fremtidens landvindinger, der skaber en bedre verden.

Vi vil give små og mellemstore virksomheder bedre mulighed for at investere i forskning og udvikling, fx ved at forhøje forskningsfradraget, så beskatningen af forskningsaktiviteter lempes.

Vi vil hjælpe gode ideer på vej og understøtte innovation

Vi vil styrke iværksætterkulturen i Danmark så flere bliver i stand til at starte egen virksomhed. Vi vil fremme, at børn i skolen stifter bekendtskab med iværksætteri, og vi vil bl.a. oprette en pulje til mirkolegater til studerende, som har en god forretningsidé.

Vi vil understøtte de stærke og kreative iværksættermiljøer, vi allerede har. Vi vil afsætte midler til, at de kan udvikle sig og få flere med, bl.a. gennem mentorprogrammer for nye iværksættere.

Vi vil gøre det muligt for anpartsselskaber at skaffe sig finansiering gennem aktiebaseret crowdfunding, så iværksættere med mindre startkapital end 500.000 kr. også kan anvende offentlig crowdfunding.

Vi vil tiltrække talent udefra. Vi vil lade internationale iværksættere med egen startkapital på minimum 500.000 kr. få adgang til at star­te virksomhed i Danmark. I første omgang for en periode på 2 år.

Vi vil gøre Danmark til verdens grønne startup-nation. Vi vil gøre Danmark til et grønt testlaboratorium og udbyde problemer, hvor vi er klar til at investere offentlige kroner i nye løsninger, og hvor vi kan tilbyde støtte fra myndigheder, virksomheder og universiteter.

Vi vil skabe en ny grøn underskov af dygtige og innovative små fødevareproducenter. Derfor vil vi forbedre vilkårene for at sætte gang i småproduktion, bl.a. ved at tilrette regler, så de i højere grad tilgodeser de små producenter og ved at yde støtte, som gør det muligt for fødevareiværksættere at gøre den gode idé til virkelighed.

Vi vil sørge for, at der er mennesker til at tage fat og finansiering til det, vi vil

Vi vil tage ansvar for, at der føres en sund, økonomisk politik i Danmark, som giver råd til både velfærd og investeringer i uddannelse og grøn omstilling. Uden at regningen efterlades i hverken børneværelset eller klasseværelset. Med vores 2030-plan, viser vi, at vi har økonomien til at gøre det, vi foreslår. Det er et spørgsmål om vilje.

Vi vil give bedre mulighed for, at mennesker fra udlandet kan udfylde de huller på arbejdsmarke­det både i den private og den offentlige sektor, vi ikke selv kan fylde. Vi vil nedsætte be­løbs­grænsen, som bestemmer hvilke faggrupper det er muligt at hente og gøre det let for virksomheder, der er godkendt og har ordnede forhold at ansætte uden en masse bureau­krati.

Vi vil belønne arbejde mere. Vi vil gennemføre en stor omlægning af vores skattepolitik, der flytter mindst 10 mia. kr. fra arbejds- og erhvervsskatter over på primært grønne og sundhedsfrem­men­de afgifter.

Vi vil ændre vores tilbagetrækningssystem, så det afspejler at vi lever længere og længere, men er forskellige. De der er nedslidte skal have en tidligere og værdig afgang fra arbejdsmarkedet. De der kan, skal blive nogle måneder længere blandt kollegerne på jobbet, så vi kan investere mere i deres børn og børnebørns fremtid.

 

 Siden bruger cookies, herunder fra 3. part. Du kan altid slette cookies fra denne side. Læs mere her.

Kontakt webmaster@radikale.dk